Sklep Elektronik
Newsletter
Micros

Kontakt:

  • sklep@led.micros.pl
  • 12 636 95 66 wew. 107
  • 47804777

Technologia -

Lampy LED w oświetleniu ulicznym

lampy LED
2012-09-19

Lampy LED w oświetleniu ulicznym


Oświetlenie przestrzeni publicznych jest jednym z najważniejszych rodzajów oświetlenia dla współczesnego społeczeństwa. Jest bardzo ważne, aby spełniało ono prawidłowo swoją funkcję – skuteczne oświetlenie: dróg, ulic, parków i przestrzeni miejskiej. Od jakości oświetlenia ulicznego zależy bowiem między innymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, samopoczucie w przestrzeni publicznej. Oświetlenie uliczne generuje również znaczne koszty utrzymania z racji zużycia energii eklektycznej oraz wydatków na jego instalację i konserwację.


W Polsce mamy 3200000 punktów świetlnych o średnim poborze mocy 175W na punkt, co powoduje w skali roku zużycie 2,2 TWh energii elektrycznej. Suma kosztu poboru energii elektrycznej to 750–800 mln zł, a jego konserwacji – 300 do 400 mln zł (dane aktualne na rok 2008 z ekspertyzy departamentu energetyki Ministerstwa Gospodarki. Średni pobór mocy punktu wynosi w: Niemczech – 110lm/punkt, Wielkiej Brytanii – 76lm/punkt, Holandii–61lm/punkt. Istnieje więc duży potencjał do oszczędzania poprzez modernizację oświetlenia ulicznego, a oszczędności te można osiągnąć stosując uliczne lampy LED

Oprawa Helia
Technologia

W Polsce do oświetlenia ulicznego najczęściej stosuje się lampy rtęciowe i sodowe. Lamp rtęciowych jest coraz mniej, w 2008 roku stanowiły one 25–30% ogólnego stanu oświetlenia ulicznego. Charakteryzują się one przeciętną wydajnością, słabym oddawaniem barw oraz krótkim czasem życia. Spadek jasności instalacji o 30% następuje w ciągu 10–12 tys. godzin, co dodatkowo podnosi koszt konserwacji opraw. Lampy sodowe, które wyparły lampy rtęciowe są obecnie najbardziej popularnym źródłem światła używanym do oświetlenia ulic. Warto zaznaczyć, że czas życia lamp sodowych jest dwukrotnie dłuższy niż lamp rtęciowych i wynosi 20–25 tys. godzin. Są one bardziej wydajne, ale podobnie jak w przypadku lamp rtęciowych słabo oddają barwę, zwłaszcza lampy sodowe niskoprężne. Dlatego sprawdzają się jedynie w oświetleniu dróg znajdujących się poza miastami. Lampy sodowe wysokoprężne są również mniej wydajne, ale cechuje je nieco lepsze oddawanie barw, nadal jednak pozostawiają wiele do życzenia. To dlatego w ostatnim czasie stają się popularne, zwłaszcza w miastach, źródła metalohalogenkowe, które charakteryzują się przede wszystkim stosunkowo wysokim, jak na oświetlenie zewnętrzne, współczynnikiem oddawania barw. Skuteczność świetlna metalohalogenków jest większa, niż w przypadku lamp rtęciowych, ale mniejsza niż w lampach sodowych. Czas życia instalacji również nie jest „zachwycający” i wynosi około 12–15tys. godzin.


Znaczenie oddawania barw

W dotychczasowych rozwiązaniach widzimy spore różnice w parametrach, a jednym z nich jest oddawanie barw. Warto zadać pytanie, na ile oddawanie barw jest istotne w oświetleniu zewnętrznym. Człowiek traci zdolność postrzegania barw w ciemnościach, kiedy widzenie opiera się jedynie na pracy pręcików. Widzenie to jednak pracuje przy bardzo niewielkim oświetleniu o luminancji poniżej 0,035 cd/m2 . W zakresie od 0,035 cd/m2 do 3 cd/m2 człowiek postrzega zarówno za pomocą pracy pręcików, jak i czopków, które pozwalają rozróżniać barwy. Jest to widzenie, przy którym posiadamy ograniczoną zdolność rozróżniania barw. Z kolei w otoczeniu o luminancji powyżej 3cd/m2 pracują wyłącznie czopki - wówczas posiadamy pełną zdolność rozróżniania barw. Większość dróg, skrzyżowań o wysokim natężeniu ruchu, tak jak i centra miast jest oświetlona na poziomie pozwalającym na postrzeganie barw - pod warunkiem, że otoczenie jest oświetlone źródłem światła o wysokim współczynniku oddawania barw. Odgrywa to istotną rolę, kiedy chodzi o ukazanie architektury miasta. Ale nie tylko wtedy możemy zobaczyć korzyści z dobrego oddawania barw, które zawsze przekłada się na jakość postrzeganego otoczenia. Porównując dwa źródła światła o tym samym strumieniu światła, ale o znaczącej różnicy we współczynniku oddawania barw, łatwo można zobaczyć, jak czytelniej wygląda otoczenie oświetlone źródłem o wysokim współczynniku oddawania barw. Barwy pozwalają bowiem łatwiej odróżniać przedmioty i obiekty, a postrzeganie ich umożliwia dostrzeżenie wielu szczegółów. W krajach Europy Zachodniej stosowanie białych źródeł w oświetleniu zewnętrznym, w tym ulicznym, jest bardzo popularne. W Polsce niestety wciąż dominuje żółte światło lamp sodowych.


Oprawa Helena Konieczność modernizacji

Rosnąca ilość oświetlenia zewnętrznego wraz z postępującą urbanizacją wygenerowała poważne zapotrzebowanie na energię elektryczną, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na surowce kopalne. Przy ograniczonych surowcach oraz zanieczyszczeniu środowiska związanym z przetwarzaniem kopalin w energię elektryczną, sprawą priorytetową staje się redukcja poboru mocy, między innymi przez system oświetleniowy, przy zachowaniu pożądanego poziomu oświetlenia. Dlatego obecnie wszystkie rozwinięte i rozwijające się państwa, w tym także Polska, przywiązują wagę do modernizacji systemów oświetlenia publicznego. Cel ten realizuje się głównie poprzez modernizację opraw w kierunku bardziej wydajnych, w sensie wydajności świetlnej oraz kosztów konserwacji (żywotność, szczelność opraw). Redukcję mocy osiąga się również poprzez korzystanie z „inteligentnego” sterowania oświetleniem, którego celem jest też kontrolowanie i redukcja mocy oraz strumienia świetlnego, w zależności od zmiany sytuacji na drodze (przykładem jest redukcja światła w godzinach nocnych, gdy natężenie ruchu maleje), jak również kontrolowanie strumienia świetlnego w czasie starzenia się źródła światła.


Możliwości lamp ulicznych ze źródłami LED

Szybko rozwijająca się technologia LED ma wiele do zaoferowania oświetleniu ulicznemu. Obecnie stosowane lampy LED do oświetlania ulic mają wydajność znacznie wyższą od lampy rtęciowej, wyższą od metalohalogenkowej oraz porównywalną ze źródłami sodowymi. W odróżnieniu od innych źródeł, posiadają bardzo dobry współczynnik oddawania barw oraz możliwość osiągnięcia dowolnej temperatury barwowej światła białego. Z tego powodu spełniają funkcję oświetlenia ulicznego o wysokim standardzie. Lampy LED charakteryzuje również długa żywotność. Czas życia współczesnych diod od dobrych producentów liczy się w setkach tysięcy godzin. Przeciętny czas życia oprawy ulicznej w technologii LED to 50–60 tys. godzin. W tym czasie strumień świetlny spada do poziomu 70% strumienia początkowego. Jest to również żywotność zasilacza, pod warunkiem, że jest to produkt wysokiej klasy. Taka wydajność przekłada się średnio na 12 lat ciągłej pracy w oświetleniu ulicznym, przy założeniu 4 tys. godzin rocznie. Całkowite wygaśnięcie lamp w tym czasie jest niemożliwe, przy prawidłowej pracy i braku wady produktu. Żywotność ta daje dodatkowe oszczędności, gdyż nie ma konieczności wymiany źródeł, jak w przypadku lamp z innym źródłem światła. W czasie życia jednej lampy LED zużyjemy pięć żarówek rtęciowych, cztery metalohalogenkowe lub dwie sodowe. W układach optycznych ulicznych lamp ze źródłami LED zazwyczaj stosuje się soczewki zamiast odbłyśników. Soczewki dobrej jakości zapewniają minimalne straty światła oraz optymalne rozłożenie światła na oświetlanej powierzchni, to dodatkowo poprawia wydajność źródeł LED. Lampy uliczne ze źródłami LED potrafią też pracować w bardzo wymagających warunkach. Źródło światła jest bowiem ciałem stałym, zamkniętym pod wytrzymałą soczewką z tworzywa sztucznego, cała konstrukcja takiej lampy jest stabilna i wytrzymała, nie zawiera szkła ani innych wrażliwych na uderzenie tworzyw. Półprzewodnikowe źródła światła są zasilane stałoprądowo a to pozwala na łatwe sterowanie światłem. Mając odpowiedni zasilacz można dowolnie sterować strumieniem świetlnym, zarówno czasowo, jak i we współpracy z różnymi czujnikami.


Oprawy uliczne Apllo, Retrofit Czym kierować się przy wyborze lampy ulicznej LED?

Na pewno nie tylko i wyłącznie ceną. Obecny rynek źródeł światła LED cechuje ogromny rozrzut jakościowy produktów. Wynika to z tego, że jest to rynek nowy i nie wykształciła się jeszcze u jego klientów świadomość techniczna dotycząca tych produktów. O jakości lampy ze źródłem LED decydują dwie rzeczy. Po pierwsze: wiedza i doświadczenie fabryki produkującej oprawę. Pamiętajmy, że technologia wzbudzania światła w diodach półprzewodnikowych jest kolejną generacją metod tworzenia światła i wymaga kompetencji na innych polach, niż w przypadku źródeł starszej generacji. Zespół inżynierów projektujących lampy ze źródłami LED, poza dużą wiedzą z zakresu techniki świetlnej i optyki, musi również posiadać wiedzę z zakresu fizyki ciał stałych, elektroniki oraz termodynamiki. Dlatego najlepiej jest zaufać specjalistom, którzy od lat zajmują się optoelektroniką. Drugi warunek dobrej jakości jest po części powiązany z pierwszym, a polega na umiejętności doboru najwyższej klasy podzespołów, używanych w produkcji lampy z źródłem LED. Każda lampa uliczna wyposażona w źródło LED składa się z czterech podstawowych elementów, poza obudową. Źródła światła, układu zasilania, układu optycznego oraz układu chłodzenia. Wszystkie te elementy można zbudować opierając się na podzespołach, których cena może różnić się nawet dziesięciokrotnie, a różnica ta odzwierciedla koszt ich produkcji, który ma przełożenie na jakość zarówno użytych materiałów, jak i procesu projektowego i produkcyjnego. Od dwóch powyższych warunków zależy też, w jak długim czasie lampa ze źródłem LED będzie pracowała. Do 20 tys. godzin popracują lepiej bądź gorzej każde elementy, jeśli nie popełniono błędów projektowych. Ponad 10 lat (50 tys. godzin) będzie pracować jedynie dobrze zaprojektowany produkt, wykonany z dobrej jakości komponentów, co przyniesie nam nie tylko zwrot inwestycji ale także wymierne zyski w postaci oszczęd-ności, w okresie znacznie dłuższym niż gwarancja.


Uliczne lampy LED w ofercie MICROSFirma Micros jest bardzo doświadczonym importerem i dystrybutorem podzespołów elektronicznych i optoelektronicznych oraz produktów oświetleniowych opartych na półprzewodnikowych źródłach światła. Długoletnie doświadczanie pozwala nam na wyszukiwanie właściwych producentów oraz weryfikację jakości ich produktów. Po długim poszukiwaniu i analizie Micros postanowił nawiązać współpracę z fabryką KingSun oraz jej światowym dystrybutorem austriacką spółką Lightbase, która jest odpowiedzialna za sprzedaż oraz marketing produktów oświetleniowych KingSun i realizuje to zadanie w poszczególnych krajach, posiadając autoryzowanych przedstawicieli. W Polsce autoryzowanym przedstawicielem Lightbase jest spółka Micros.


Oprawy uliczne Artemis Więcej o fabryce King Sun oraz jej produktach

KingSun to jedna z najbardziej doświadczonych fabryk produkujących oświetlenie LED na świecie. Wytwarza produkty oświetleniowe w technologii LED od 1998 roku. Może pochwalić się wieloma realizacjami oświetlenia zewnętrznego w technologii LED, w tym w ostatnich pięciu latach głównie oświetlenia ulicznego. Liczba dużych projektów to między innymi 61 realizacji w Chinach oraz 28 na świecie. Produkty oświetleniowe Lightbase to przede wszystkim najwyższy standard jakości wykonania. Są to lampy budowane z najwyższej klasy podzespołów. Diody CREE charakteryzują się doskonałą wydajnością kwantową i najlepszym odprowadzaniem ciepła ze złącza półprzewodnikowego. Wysokiej jakości aluminiowe radiatory oraz ich montaż pozwalają na swobodną konwekcję powietrza i zapewniają skuteczne chłodzenie modułów LED oraz samych diod. Dobrej jakości optyka produkowana w różnych wariantach umożliwia z kolei wybór bryły fotometrycznej właściwej do danej sytuacji oraz gwarantuje małe straty i spadek strumienia w czasie. Jeśli chodzi o zasilacze, nasz dostawca wybrał markę Philips Xitanium, jednego z najlepszych producentów zasilaczy do modułów LED na świecie. Zasilacz ten charakteryzuje się bardzo dużą żywotnością, która nie ustępuje modułom LED, dzięki temu cała lampa jest produktem, który bez konserwacji może świecić bardzo długo. Zasilacze te są również przygotowane do pracy przy wykorzystaniu różnych metod sterowania (1–10 V i DALI). Można je również programować indywidualnie, aby w pełni optymalizować strumień świetlny i pobór mocy lampy w całym okresie jej pracy. Warto również wspomnieć o szczelnej i odpornej na warunki zewnętrzne obudowie, modułowej budowie lampy oraz systemie połączeń, który pozwala na łatwą konserwację i montaż. Lampy mogą również pracować z czujnikami zmierzchowymi i czujnikami ruchu. W wersji przemysłowej istnieje wiele możliwości montażu, co pozwala użyć lampy naszego dostawcy w wielu projektach oświetlenia dla przemysłu i logistyki.PayU